Hírek

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Ifjúsági Szakosztálya folyó év november 15-16 17-én tartotta megalakulása második évfordulójának ünnepségét. Az eseményre Szinden, az EKE turistaházában került sor. A meghívó szerint a program kirándulásokat, közgyulést és zenés mulatságot tartalmazott.

....

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Vezetősége folyó év november 19-én Kolozsváron munkaértekezletet tartott. Napirenden szerepelt a december 7-i OVT gyulés előkészítése, a dr. Tavaszy Sándor emlékünnepély megszervezése, valamint a jövő nyári, „Czárán Gyula” OrszágosVándortábor és Emléktúra kérdéseinek a megbeszélése.

....

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) Kolozsvári Osztálya, az Erdélyi MúzeumEgyesülettel (EME) és az ErdélyiMagyar Közmuvelődési Egyesülettel (EMKE) karöltve f. év december 8-án a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében dr. Tavaszy Sándor (1888-1951) emlékének szentelt gyulést tartott, halálának 45 éves évfordulója alkalmából.

Az EKE nagyjairól való megemlékezéssorozat keretében (dr. Balogh Ernő, Czárán Gyula, Merza Gyula és dr. Tulogdy János) a dr. Tavaszy Sándorról
való kegyeletes megemlékezés azért váltidőszeruvé, mert Ô sokoldalú elfoglaltsága ellenére, a harmincas évek végén, nehéz időkben, az EKE elnöke volt.

Az emlékgyulést Dukrét Géza, az EKE országos elnöke nyitotta meg, majd Tonk Sándor egyetemi adjunktus Tavaszy Sándor és az erdélyi magyar tudományosság viszonyáról beszélt. Dávid Gyula, az EMKE országos elnöke dr. Tavaszy Sándor közmuvelődési szerepét, míg Ajtay Ferenc, az Erdélyi GYO-
PÁR felelős szerkesztője, természetszeretetét és EKE-elnöki tevékenységét ismertette. Ezután Negulescuné Nagy Irén, Tavaszy Sándor Erdélyi Tetők c. könyvéből olvasott fel egy részletet, a Tordai hasadék fejezetből.

Az emlékgyulés után a résztvevők kivonultak a Házsongárdi temetőbe, ahol megkoszorúzták dr. Tavaszy Sándor sírját. Itt Imecs László, az EKE tiszteletbeli elnöke szólt az egybegyultekhez, majd Negulescuné Nagy Irén elszavalta Áprily Lajos Tavaszy Sándorhoz írt Veletek vándorolgatok c. versét. Az esemény kapcsán az EKE Kolozsvári Osztálya programfüzetet adott ki. Adr. Tavaszy Sándor életének és munkásságának méltatására következő
számunkban visszatérünk.

(Ajtay Ferenc - Kolozsvár)

....

Az EKE Ifjúsági Szakosztályánakképviseletében, 1996. október 18-20 között részt vettem a zilahi Ökokrízis Egyesületáltal rendezett Marosfői találkozón. A magyarországi meghívottak (Szalamandra Egyesület) által tartott tréning során megismerkedtünk a folyófigyelés fogalmával, ennek egyszeru módszereivel.

Az 1992-ben alakult „Hálózat az élővizekért”-be ma már több erdélyi csoport, egyesület bekapcsolódott. Jelmondatuk: „Fogadj örökbe egy patakot!” sejteti céljaikat: az örökbe fogadott patak folytonos figyelése, gondozása, vízminőségének felmérése (kémiai és biológiai módszerekkel), a szennyező-források feltárása és lehetőleg megszüntetése. Legfontosabb viszont az iskolások bevonása ebbe a munkába, mert ezáltal közvetlen
kapcsolatba kerülnek környezetükkel, a természettel, megértik és megérzik megóvásának fontosságát. Várjuk a tanulók, tanítók és tanárok jelentkezését, akik szeretnének „vizes” csoportokat alakítani iskoláikban!
(Kramer Zsolt -Beszterce)

....

Folyó év november 29 és december 1 között került sor Székelyudvarhelyen az erdélyi magyar környezetvédő szervezetek éves találkozójára.

A 14 szervezet (Amőba - Gyergyószentmiklós, Androméda - Csíkszereda, AIDROM- Bukarest, Biokertészek - Marosvásárhely, Cs.T.T.E. - Csíkszereda, EKE - Kolozsvár és Marosvásárhely, Fókusz - Marosvásár- hely, Halit - Parajd, HERO - Kolozsvár, Független Öko Klub - Székelyudvarhely, Bíró Lajos Környezetvédő Társaság - Szatmárnémeti, Nemere Kör - Sepsiszentgyörgy, Naturland - Gyergyószentmiklós, Ökokrizis - Zilah) mintegy 30 képviselője a helyi Benedek Elek tanítóképzőben beszélték meg ez évi környezetvédelmi munkájuk tapasztalatait és eredményeit. A találkozót a helyi Független Öko Klub szervezte immár második alkalommal. Fő támogató a bukaresti AIDROM volt. Jelen voltak még a magyarországi Hálózat az Élővizekért Alapítványtól Kosztolányi Edit és az Ökotárs Alapítványtól Kapitány Ákos.

A megbeszéléseken a következő témákról esett szó: Folyófigyelés-hálózat kialakítása, Természetvédelem és tájvédelem, Környezeti nevelés, Helyi akciók és tevékenység, Infrastruktúra kialakítás a szervezeteken belül, Szervezetek közötti együttmuködés, Információáramlás (az Eperinda, Pitypang hírlevél), Facilitátor (folyamatmester, folyamatgyorsító, katalizátor) képzés. Megállapodás született környezetvédelmi képzéssorozatok indításáról oktatók számára, természetismereti táborok szervezéséről, román és magyarországi szervezetekkel közösen, valamint a helyi önkormányzatokkal való kapcsolatok

...

„Barry”, az életmentő hős kutya

Az emberhez az állatok közül a kutya a leghuségesebb. Ezen jó tulajdonságot különösképpen a Szent-Bernáthegyi kutyafajtáról mondhatjuk el (Canis familiaris extrarius sancti Bernhardi), amely a hegyi kutyák csoportjába tartozik. Ez a kutyafajta az egész világon ismert, eredetileg Norvégiából terjedt el az Alpok vidékeire, ahol a Szent-Bernát hágón levő kolostor szerzetesei idomították, felhasználva az eltévedt utasok felkeresésére és a
lavinák alól történő embermentésekre. Az idők folyamán ezek a kutyák többszáz ember életét mentették meg. Egy „Barry” nevu szentbernáthegyi kutya 12 év alatt nem kevesebb mint 40 ember életét mentette meg. A negyvenedik megmentett ember, amikor az állat kikaparta őt a hó alól, rémületében farkasnak vélte a kutyát és revolverével agyonlőtte. A hős állatnak szobrot állítottak és díszes sírhelyet biztosítottak.
 
(1 szavazat, átlag 5.00 az 5-bõl)